TOON UBON 101เหมารถพร้อมคนขับ

TOON UBON 101เหมารถพร้อมคนขับ

เมนู

ความเป็นมา

วิทยุสื่อสาร app ที่คนขับรถรับจ้างใช้งาน
วิทยุสื่อสาร app ที่คนขับรถรับจ้างใช้งาน

จุดเริ่มต้นของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์

เมื่อประมาณปี 2020 ประเทศไทย

เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด 19

หลายอาชีพเริ่มหยุดชะงัก รวมทั้ง

อาชีพขับรถรับจ้าง ซึ่งช่วงนั้นแทบจะ

ทำมาหากินไม่ได้เลย และลูกค้าบาง

ท่าน เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็

ลำบาก สนามบิน บขส. หยุดให้บริการ 

เพื่อเป็นการหางานและเป็นทางเลือก

ให้ลูกค้าอีกทาง เราได้มีการทำ

เว็บไซต์และเพจ facebook เกี่ยวกับ

การให้บริการรถรับจ้าง ไม่ว่าจะเป็น

แท็กซี่ รถเก๋ง รถคันใหญ่ 7 ที่นั่ง

fortuner pajero mu-x (SUV) เพื่อ

เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เรามีเครือ

ข่ายและทีมงานซึ่งเป็นคนขับรถ

รับจ้างตามจังหวัดต่างๆเข้าร่วม โดย

เชื่อมโยงกันด้วย Zello Walkie Talkie

(app วิทยุสื่อสารบนสมาร์ทโฟน)

ทำให้เกิดการสื่อสาร

ที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของ

ประเทศไทย ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ามี

รถเข้าไปรับลูกค้าแน่นอน